Kurs dla uczniów szkół zawodowych miasta Tarnowa w ramach projektu RPO „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II” nr RPMP.10.02.02-12-0031/19-00 realizowanego przez Gminę Miasta Tarnowa – Centrum Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Tarnowie ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów, w partnerstwie z F.H.U.P „WOJTAR” Wacław Wojdak Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne z siedzibą w Tarnowie ul. Azotowa 31, 33-101 Tarnów.

Kurs dla uczniów szkół zawodowych miasta Tarnowa w ramach projektu RPO „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II” nr RPMP.10.02.02-12-0031/19-00 realizowanego przez Gminę Miasta Tarnowa – Centrum Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Tarnowie ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów, w partnerstwie z F.H.U.P „WOJTAR” Wacław Wojdak Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne z siedzibą w Tarnowie ul. Azotowa 31, 33-101 Tarnów.