Kursy dla nauczycieli w ramach projektu RPO „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II”.

Kurs dla nauczycieli szkół zawodowych w Tarnowie w ramach projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II”.


Kurs przeznaczony jest dla kadry pedagogicznej w branżach projektowych:  elektryczno-elektronicznej i mechanicznej oraz górniczo-hutniczej w zakresie kształtowania kompetencji personalnych i społecznych (w tym organizacji pracy w małych zespołach) z zastosowaniem gry edukacyjno –symulacyjnej „Oil City - galicyjska gorączka czarnego złota”.